ลุ้นโชคทองมหามงคลกับน้ำมันบางจาก

 ลุ้นโชค...ทองมหามงคล กับ น้ำมันบางจากเพียงเติมน้ำมันบางจากครบทุก 700 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ(พิเศษ! สมาชิกบัตรบางจาก และบัตรเกษตรสุขใจ รับสิทธิ์คูปอง 2 ใบ)

รวมโชคทองกว่า 1,000 รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาทตั้งแต่ 15 พ.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขรายการ

1. เติมน้ำมันบางจากทุกผลิตภัณฑ์ครบทุก 700 บาท รับคูปอง 1 ใบ (สมาชิกบัตรบางจาก และบัตรเกษตรสุขใจ รับสิทธิ์ 2 ใบ)  

2. เขียนรายละเอียดในคูปองให้ครบถ้วน หย่อนกล่องชิงโชค   

3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้       

4. พนักงานและครอบครัวของบริษัท บางจากฯ บริษัทในกลุ่ม ผู้ประกอบการ สถานีบริการน้ำมันบางจาก เจ้าหน้าที่ตลาด และพนักงานบริการหน้าลานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ         

5. บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผ่านเวปไซต์บางจากเพื่อให้ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นโมฆะ  

6. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

 รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่า 21,961.22 บาท จำนวน 15 รางวัล

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,278.98 บาท จำนวน 990 รางวัล

ระยะเวลา  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 (จับรางวัลทุกเดือนรวม 3 ครั้ง)  

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ  

รายละเอียดการจับรางวัล 

จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 335 รางวัล/ครั้ง รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 1,005 รางวัล

ครั้งที่ 1  

• รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62   

• จับรางวัล วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.     

• ประกาศผล วันที่ 15 ก.ค. 62

• แจกทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล  

ครั้งที่ 2     

• รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 16 มิ.ย. 62 - 15 ก.ค. 62 

• จับรางวัล วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.

• ประกาศผล วันที่ 14 ส.ค. 62

• แจกทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล   

ครั้งที่ 3      

• รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 

• จับรางวัล วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น. 

• ประกาศผล วันที่ 13 ก.ย. 62

• แจกทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล

สถานที่จับรางวัล : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องปันสุข 2 ชั้น 8

ประกาศผลที่เว็บไซต์ :http://www.bangchakmarketplace.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Call Center บางจากฯ โทร 1651 กด 3 หรือ Call Center ธ.ก.ส. โทร 02555 0555

มูลค่าทอง ณ วันที่ 21 มี.ค. 62