ดีเดย์ 1 ก.ค. นี้ รถค้างจ่ายค่าปรับใบสั่ง ไม่ให้ต่อทะเบียน

รถบ้านรายงานข่าว เริ่มเเล้วนะครับ สำหรับผู้ที่ ค้างจ่ายค่าปรับใบสั่ง มาตรการงดต่อภาษี รถที่ค้างจ่ายค่าปรับใบสั่ง เริ่มใช้จริง 1 กรกฎา 2562 นี้ หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกัน


เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนคบาล ได้ติดตามความคืบหน้าในการเชื่อมระบบอายัดการชำระภาษีประจำชั่วคราวในกรณีที่ประชาชนยังมีการค้างชำระค่าปรับในข้อหาที่กระทำความเกี่ยวกับกฎหมายจราจร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ระบบได้ทำการเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วแต่ยังมีบางกรณีที่ต้องหารือกันระหว่างสองหน่วยงาน จึงตกลงกันว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบระบบออฟไลน์ก่อนเพื่อดำเนินการอายัดการชำระภาษีเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ที่ยังมีใบสั่งค้างจ่าย

นายศราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง ได้สั่งการในที่ประชุมว่าให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้น และ ให้เริ่มดำเนินการอายัดการชำระภาษีชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1ก.ค. 62 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้เดือน มิ.ย. นี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ประชาชนได้ทราบก่อน ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คการค้างชำระค่าปรับจะเริ่มใช้ระบบการอายัดชำระภาษีสำหรับกรณีที่ค้างจ่ายค่าปรับ รวมทั้งหากประชาชนมีความประสงค์จะจ่ายค่าปรับที่สำนักงานขนส่งฯ ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่บังคับใช้วันวันที่ 1 ก.ค.นี้

 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากข้อมูลสถิติการออกใบสั่งของเจ้าหน้าาที่ตำรวจทั้งประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน มีการออกใบสั่งจราจรรวม 6,259,727 ใบ เป็นใบสั่งที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือจับโดยกล้อง รวม 5,386,986 ใบ ใบสั่งที่เจ้าหน้าที่เขียน 872,741 ใบ โดยมีผู้มาชำระค่าปรับทั้งหมดเพียง 887,392 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.52 เท่านั้น ยังไม่มาชำระค่าปรับจราจรอีกกว่า 5,372,335 ราย โดยแบ่งเป็นค้างค่าปรับใบสั่งที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 4,557,986 ใบ และใบสั่งที่เจ้าหน้าที่เขียน 814,349 ใบ.