เด็กเก่ง! คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนรู้การปฎิบัติงานสหกิจศึกษา กับ TQM โปรคเกอร์ประกันภัยชั้นนำของประเทศ6 นศ.เก่ง คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ผ่านการฝึกปฎิบัติงานโครงการสหกิจศึกษ SIT รุ่นที่ 2 รับมอบวุฒิบัตรและเงินทุนการศึกษา จากประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ นำ 6 นักศึกษาเก่งคณะบริหารธุรกิจ SPU ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา “The Success Insurance Talent (SIT #2) SPU-TQM” กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) เข้ารับมอบวุฒิบัตร และรับมอบทุนการศึกษา จาก ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดภายหลังสำเร็จการปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับ TQM ณ ห้องประชุม บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กรุงเทพฯ ภายหลังผ่านการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับทาง TQM 

ต่อจากนั้น ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณ แก่ประธาน TQM ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนการศึกษา แก่คณะบริหารธุรกิจ SPU ด้วยดีตลอดมา ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU ทั้ง 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นายอนุเดช จันทาน้อย ,นายชยพล ใจเพชร ,นายพีรพล พิพัฒน์ธนธร นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ และ นางสาวศุภรดา เพียคำลือ ,นางสาวอนุสรา แสนเดช ,นางสาวนริศรา แก้วปัด นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่มีโอกาสได้ฝึกงานสหกิจศึกษาและร่วมงานกับทาง TQM จนได้รับคำชื่นชมจากทาง TQM ว่านักศึกษาทำงานได้ในระดับดีและดีมาก มีไหวพริบ ขยัน และรักองค์กร ทำให้ดีใจและภูมิใจที่นักศึกษาและศิษย์เก่า SPU ได้รับคำชื่นชม


ผศ.ดร.รวิภา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ The Success Insurance Talent (SIT #2) SPU-TQM เป็นกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการที่ดี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้วางแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน ให้กับนักศึกษาได้ร่วมฝึกงานกับกูรูสายประกันภัย และเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต กับบริษัททีคิวเอ็ม โปรคเกอร์ประกันภัยชั้นนำ ที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี มีพนักงานทั่วประเทศกว่า 4,000 คน ให้บริการลูกค้ากว่า 1,000,000 ราย เปิดโอกาสสร้างอาชีพสายประกันภัยและสร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม