กทพ. เปิดตัว โครงการ “Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan”

ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการ “Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยนายวิชาญ เอกรินทรากุล เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในหลาย

โครงการที่ กทพ. ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด เปลี่ยนมาชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งยังจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ.ได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ 5 บาท บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 และ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน / การปรับลดการเติมเงินสำรองแรกเข้าบัตร Easy Pass จาก 1,000 บาท เหลือ 500 บาท เป็นต้น “โครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้จัดให้มีการชิงโชคลุ้นรับรางวัลพิเศษเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมถึงรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล / รางวัลเติมเงินสำรอง ค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 500 บาท จำนวน 800 รางวัล เพื่อเป็นการตอบแทนสมนาคุณให้กับลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ครบทุกจำนวน 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล โดย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทาง www.thaieasypass.com / www.exat.co.th / EXAT Portal Application ซึ่งจะจับรางวัลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB6) ถนนสุขสวัสดิ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทาง www.thaieasypass.com / www.exat.co.th / EXAT Portal Application ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562” นายวิชาญฯ กล่าวในท้ายที่สุด

*** ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการและการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.thaieasypass.com www.exat.co.th และ EXAT Portal Application หรือสอบถามได้ที่ EXAT Call Center โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง