ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขัน BeerGame Supply Chain Challenges Season 2วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน

“BeerGame Supply Chain Challenges Season 2”


การพัฒนาทักษะความคิดในการจำลองสถานการณ์การบริหาร (Management Simulation)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง Convention Room 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


ทีมชนะเลิศ/รองชนะเลิศ อันดับ1 และ 2 จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร รวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สมัครได้ที่ : http://bit.ly/LSC-BeerGame2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โทร. 02-579-1111 ต่อ 1518