สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วมประลองทักษะฝีมือ ในการแข่งขัน domino challenge season 3สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  20-21 กรกฎาคม 62 นี้!!

คณะสถาปัตย์ศรีปทุมเรียนฟรี 5 ปี จบ ป.ตรีไปเลยจ้า!


ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย มาประชันความคิดสร้างสรรค์ ชิงทุนการศึกษา

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับการแข่งขัน Domino Challenge 3

ดูรายละเอียด รวมทีม 5 คนแล้ว

สมัครได้เลยที่นี่!! > http://bit.ly/2JlzIrd


Domino Challenge 3

กลับมาอีกครั้ง ...กับการประชันความคิดสร้างสรรค์ ชิงทุนเรียนฟรี5ปี! จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 20-21 กรกฎาคม 62


ผู้เข้าแข่งขันทำการจัดเรียงตัวต่อโดมิโน และกลไกที่ได้คิดไว้ ในพื้นที่ตามที่คณะผู้จัดงานกำหนด โดยตัวต่อโดมิโน ทั้งหมดที่ใช้จะต้องเป็นตัวต่อที่ได้รับจากคณะผู้จัดงานไป ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้การล้มของตัว โดมิโนเป็นไปอย่างน่าสนใจ


กำหนดการโครงการ ‘ถาปัด Indy Creativity Workshop '62

22 มิถุนายน 2562 ทีมผู้เข้ารอบเข้ารับตัวต่อโดมิโนไปฝึกฝน และเข้าฟังบรรยายหัวข้อการประกวด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 น.-12.00 น.


20 - 21 กรกฎาคม 2562 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแบบ Sketch Design ชิ้นงานตัวต่อโดมิโนของทีมตนเองที่ คณะผู้จัดงาน และเริ่มต่อโดมิโนในสถานที่จริง ตามพื้นที่ๆกำหนด ลงทะเบียน ณ ห้องบัวหลวง อาคาร 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เริ่มล้มตัวต่อโดมิโน และประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2166 e-mail architecture@spu.ac.th

#สถาปัตย์ศรีปทุม  #SOA #SPU #interior #ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม