พาณิชย์ต้อนรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

นางสาวณัฐิยา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กลาง) เป็นประธานเปิดตัว “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยต้อนรับผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT Premium (ไทย ซีเล็กท์ พรีเมียม) และ Thai SELECT (ไทย ซีเล็กท์) จากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เนเธอแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการบริหารร้านอาหารไทยในต่างแดน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องอาหารพระยาไดน์นิ่ง โรงแรมพระยาพาลาซโซ่