ตร.ย้ำ ! รูปถ่ายใบขับขี่ในมือถือ ใช้แทนตัวจริงไม่ได้

ตร.ย้ำ !  รูปถ่ายใบขับขี่ในมือถือ ใช้แทนตัวจริงไม่ได้

ตร.ย้ำ ! รูปถ่ายใบขับขี่ในมือถือ ใช้แทนตัวจริงไม่ได้

หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการจราจรทางบกที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อขอตรวจ และกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือแสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ก็ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวในโลกโซเชียลมีเดียมีการตีความกันไปว่าผู้ขับขี่สามารถถ่ายภาพใบขับขี่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่แทนการใช้ใบขับขี่ตัวจริงได้นั้น

พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าการใช้รูปถ่ายใบขับขี่ที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นรูปที่แสดงอยู่ในแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่ใช่รูปใบขับขี่ที่ถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของผู้ขับขี่

ฉะนั้นผู้ขับขี่ที่ยังใช้ใบขับขี่รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ใบขับขี่รุ่น "คิวอาร์โค้ด" จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกแสดงรูปถ่ายใบขับขี่ได้ ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขออกมา ก็เพื่อรองรับการใช้ใบขับขี่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ

สำหรับการบันทึกความผิดกับผู้ที่ใช้ใบขับขี่รุ่นคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้กระทำผิดกฎหมายจราจร ก็จะใช้รูปแบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนการยึดใบขับขี่แบบเดิม

บทความต้นฉบับ : ตร.ย้ำ ! รูปถ่ายใบขับขี่ในมือถือ ใช้แทนตัวจริงไม่ได้