จิตสำนึกรักเมืองไทย โดยกระทรวงกลาโหม เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ “จอร์จ ฐปนัท สัตยานุรักษ์”

 

ถือเป็นปีที่ 11 แล้วกับโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ดีตั้แต่เยาวชน กับโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทยปี11” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว ซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน...ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยปีนี้เป็นการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” โดยปีนี้ได้ดึงในภาคส่วนของด้านบันเทิงเข้ามาร่วมสร้างสีสันให้โครงการเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการดึงศิลปิน-ดาราอย่าง “จอร์จ-ฐปนัท สัตยานุรักษ์” นักแสดงและศิลปิน เข้ามารับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับโครงการอีกด้วย นักแสดงหนุ่มกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ทางกลาโหมให้เกียรติผมให้มารับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งปีนี้ผมยังร่วมเป็นคณะกรรมการในการร่วมคัดเลือกทีมจากน้องๆ ที่ส่งเข้ามาประกวดกันอีกด้วย โครงการนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นโครงการที่ดีมากๆ ช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับส่วนรวมและชุมชน  ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ และยังมีทุนการศึกษามอบให้อีกด้วย ต้องขอเชิญชวนน้องๆ ทุกๆ คนที่อยู่ในเกณฑ์มาร่วมส่งงานกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ”โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ ๑๕ – ๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองการทำ งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการส่งผลงานเขียนโครงงานที่สร้างคุณค่า และยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา จิตสำนึกรักเมืองไทย ที่ส่งเสริม จิตสำนึก รักประเทศ ในด้านต่างๆ ความสามัคคี ,ค่านิยม,วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคม  โดยทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง กิจกรรม มาเขียนโครงงาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแรงบันดาลใจ นำมาใช้ในกิจกรรม.ส่งเข้าประกวด และเริ่มส่งผลงาน เข้าประกวดสมัคร ได้ตั้ง แต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดย กรอกใบสมัคร ได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com