C&G มอบสื่อการเรียนการสอน

นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (ที่ 3 จากขวา)และนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี(หทัยรัก)และศูนย์เด็กอ่อนในสลัม ศรีนครินทร์ ภายใต้โครงการ"ซีแอนด์จี พัฒนาเด็ก พัฒนาเยาวชน" โดยมีคุณครูประภาพร จอมคำสิงห์(ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี (หทัยรัก)เมื่อเร็วๆนี้