วทจ.รุ่น2 ขอเชิญร่วมการเสวนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย”ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ปาฐกถาพิเศษ และ การเสวนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย” 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพ

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ รุ่น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงานปาฐกถาพิเศษและการเสวนาในหัวข้อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย” โดยมี ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยุทธศาสตร์ 613 จำกัด นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มาร่วมเสวนาให้ความรู้ และมีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์:

ภาวิณี ท้าวก๋า โทร.09 7126 9001 E-mail : pavinee@neotarget.com