อสม.นำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน

อสม.นำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน โดยนำแอปฯอสม.ออนไลน์ใช้เป็นเครื่องมือประสานงานในการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้เร็ว รู้ทันและรักษาโรคได้


Cr รายการช่วยคิด ช่วยทำ ช่อง 33 HD