ที่นี่เขาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง..น้องไหวเหรอ! เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม WORK SHOP: MAKE UPเฟรชชี่ สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม Speacial Workshop เรียนรู้ Introduction to Make up จากรุ่นพี่ PA SPUDynamic สุดๆสำหรับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มเปิดเรียนปุ๊บก็จัดกิจกรรมทันที โดยหัวเรือใหญ่ ครูโอม หรือ อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดหัวด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยจัดให้นักศึกษารุ่นพี่สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 3 จัด Speacial Workshop ให้กับน้องๆเฟรชชี่ สื่อสารการแสดง ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Introduction to Make up เพื่อปูพื้นฐานการแต่งหน้าให้กับน้องๆ ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งโครงการฯดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "พี่สอนน้องแต่ง พี่สอนน้องเต้น" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ศาสตร์การแสดง ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พร้อมทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาศิลปะการแสดง สำหรับน้องๆปี 1 ตั้งใจเรียนกันมากๆ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ Yes! SPU