ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันถ่ายทอดความสุขของชาวระยองในมุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนผ่านเลนส์ เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว


โครงการนี้ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2562

Link Download ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ:

https://drive.google.com/open?id=1DlafiByv5lBknpGe9yNkPnxD7bhSaCmX

Link สมัคร Online:

https://forms.gle/yoyizZEQLx8jsU747