ม.รามคำแหง เปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ 19 มิถุนายน นี้

 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ “ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยทึ่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิด “ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ” ในบริเวณด้านหน้าสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบ นักศึกษา และบุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้านหน้าสำนักกีฬา ม.ร.


“รามคำแหงดูแลสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้เรามีโครงการชี้นำป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและด้านภัยสิ่งเสพติด โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพหอพัก หรือโครงการ “หอพักติดดาว” การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำทุกปี สำหรับปีนี้เรามีแนวคิดที่จะขยายผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับชุมชนโดยรอบ ม.ร. จึงจัดให้มีลานกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ได้มาออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี” 


มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนชุมชน และผู้สนใจร่วมพิธีเปิดโครงการ “ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน” และลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้านหน้าสำนักกีฬา ม.ร. โดยสวมใส่เสื้อสีเหลือง และร่วมออกกำลังกาย (เต้นบาสโลบ แอโรบิก ซุมบ้า) รายละเอียดโทร. 0-2310-8045-47