สื่อสังคมออนไลน์เปิดโลกทัศน์ค้าโซเชียล ร่วมสัมมนาอีคอมเมริ์ชกับ SME D Bank

ชมรมสื่อสังคมออนไลน์(Social Media On Line ClubหรือSMOC)ร่วมกิจกรรม SME D Bank ส่งสมาชิกเข้าอบรมการค้าออนไลน์ ในเวที “77 ของดี Shopping Online by Shopee” เผยมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ต่อปีให้ผู้ประกอบการ ทั้งตัวคนและบริษัท

ชมรมสื่อสังคมออนไลน์ (SMOC) โดยการประสานงานของ นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ประธานชมรมฯ จัดส่งสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการทำธุรกิจการค้าออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ซึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ Shopee ซึ่งเป็น Platform Ecommerce ชื่อดังในไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยจัดขึ้น ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME D Bank Tower เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา

 นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวระหว่างเปิดงานฯว่า การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของพันธมิตรที่ต้องการแนะนำการขายสินค้า พร้อมสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ สอนการจัดวางสินค้าและนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ ผ่านการ Workshop และยังสามารถ Post สินค้าได้ทันที

 

โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Business Development Team ของ Shopee ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีบูธให้คำปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ SME D Bank ได้จัดเตรียมสินเชื่อมาให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มนิติบุคคลและบุคคลธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กู้ไปใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยหากเป็นนิติบุคคลจะได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อไป ขณะที่บุคคลธรรมดา วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

 ด้านนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมให้การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้มีสินค้าในกลุ่มของขวัญของฝาก และของที่ระลึก จึงได้ร่วมกับ SME D Bank และ Shopee จัดงานสัมมนา “77 ของดี Shopping Online by Shopee” โดยนำของดีเด่นดังที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 “จากเดิมที่เราทำเฉพาะสินค้าในกลุ่มโปรดักส์ แชมเปี้ยน ต่อมาได้พัฒนาและส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดได้มีสินค้าของขวัญของฝาก และของที่ระลึกครบทั้ง 77 จังหวัด โดยในช่วงแรกแค่วางโชว์สินค้าในโลกออนไลน์ ทว่าในทุกวันนี้ ได้สร้างแพลตฟอร์ม และร่วมกับ Platform Ecommerce ชั้นนำ เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าออนไลน์กันจริงๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของชุมชน” ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำ.