กปน. แจ้งย้ายจุดบริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั่วคราว ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค. 62 นี้

 

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า จุดให้บริการ กปน. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จะย้ายสถานที่ให้บริการ จากชั้น 5 โซนไอที เป็นชั้น 3 โซนหน้าห้างฝั่งศูนย์การค้า เป็นการชั่วคราว เนื่องจากห้างสรรพสินค้าจะปิดปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และจะย้ายกลับมาให้บริการที่เดิม (ชั้น 5) ภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่ง กปน. จะแจ้งกำหนดเวลาที่แน่นอนให้ทราบต่อไป  

นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยังสามารถใช้บริการที่จุดให้บริการในศูนย์การค้า ได้แก่ เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 และเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 และสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ธนาคารต่าง ๆ หรือชำระเงินผ่านตัวแทนชำระเงินใกล้บ้าน อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ฯลฯ ได้ดังเดิม