ดั๊บเบิ้ล เอ สอนน้อง “รับมือเหตุอุบัติภัย”

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “Double A Safety Talk for Kids อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียน” ครั้งที่ 2 โดยมีพี่ๆฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของดั๊บเบิ้ล เอ มาเป็นจิตอาสา ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ ในการป้องกันและปฎิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติภัยทั้งที่บ้านและในโรงเรียน เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ แก๊สระเบิด เป็นต้น ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้น้องๆไม่ประมาท มีสติ สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้เบื้องต้น ช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมขยายความรู้จากพี่สู่น้องและชุมชน