C&G ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ชุมชน


นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (แถวแรกที่ 2 จากขวา)และนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (แถวแรกที่ 2 จากซ้าย) จัดทำโครงการ “ซีแอนด์จี ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ชุมชน” โดยได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิง พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานให้กับ ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม เขตหนองแขม โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัยในชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ร่วมโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม เขตหนองแขม