เสริมความรู้สู่การพัฒนาศัยกภาพ กับนศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุมDynamic University นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม เสริมความรู้สู่การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ระบบเตือนเพลิงใหม้ กับผู้ทรงคุณวุฒิจาก วสท.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ระบบเตือนเพลิงไหม้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล อนุกรรมการและเลขานุการ คณะผู้จัดทำ ปรับปรุง มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองกรรมการผู้จัดการบริษัท แมคพาย บลาซเทคกรุ๊ป เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเพื่อการป้องกันอัคคีภัย ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่า SPU ได้รับฟังและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานต่อไป ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้