เรียนรู้เทคโนโลยีสู่มืออาชีพ นักบัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุมSPU Dynamic University นักศึกษาบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Cloud และ Big Data เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการบัญชี สู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The Digital Accountant หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี Cloud และ เทคโนโลยี Big Data เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ACCREVO” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์ และทีมงาน (Managing Director CNR Group) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล แก่นักศึกษาคณะบัญชี เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพต่อไป ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้