เสริมความรู้! เทคนิคการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง กับนศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุมSPU Dynamic University วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม เสริมความรู้ เทคนิคการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง” ด้วยวิธีการวิเคราะห์ คำนวณ และการพิจารณาประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ส่วนต่างของการประหยัดพลังงาน และจุดคุ้มทุน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณภูมิไผท ไผทรักษ์ Project and Sales Manager และ คุณสุชาติ จงควินิต กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด และอุปนายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆพร้อมแชร์ประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศิษย์เก่าและผู้สนใจได้รับฟัง  ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้นอกจากนี้ภายในการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทางบริษัทฯยังได้แจกหนังสือให้กับผู้ที่คำนวณและวิเคราะห์ ตอบคำถามได้เร็วที่สุด พร้อมทั้งแจกปากกาให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านอีกด้วย