มิวเซียมสยาม เปิดรับสมัคร “ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน”


18 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร – มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ขอเชิญชวนผู้สูงวัยที่หัวใจยังเฟี้ยว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน” เพื่อค้นหาทีมภัณฑารักษ์วัยเก๋ามาร่วมพัฒนานิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่กับมิเซียมสยาม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ การออกแบบนิทรรศการ การผลิตสารคดีเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ การเขียนบทผ่านภาพถ่ายวัตถุที่จัดแสดง การลงพื้นที่จริงถ่ายทำสารคดีด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับราชดำเนินของท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการของมิวเซียมสยามอีกด้วย


สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมเป็น ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป(เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2507 หรือก่อนหน้านั้น) มีสุขภาพแข็งแรง สนใจที่จะเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์ มีใจรักด้านการออกแบบนิทรรศการ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมจำนวน 8 ครั้ง เปิดรับสมัครเพียง 15 ท่านเท่านั้นหมดเขตรับสมัคร 27 มิถุนายนนี้ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่www.museumsiam.org สอบถามข้อมูลโทร.02-225-2777 ต่อ 431, 432 หรืออีเมล senior.curators.2019@gmail.com