ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

ผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย

ประเภทของการประกวด

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

ประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น

ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม.

ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม.

ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด

การรับผลงาน

ได้โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น.

จุดรับผลงานทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ (สถานที่รับผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง

ชลบุรี : หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงราย: ขัวศิลปะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคใต้

สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช

ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969