นศ.บัญชี SPU เรียนรู้สู่การบริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพSPU Dynamic University นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "นโยบายและแนวทางการบริหารงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เรียนรู้สู่การบริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "นโยบายและแนวทางการบริหารงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชียวชาญด้านการบริหารงานบัญชี คุณกฤตพลลภ์ คิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาคณะบัญชีและผู้ที่สนใจได้รับฟัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคต ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างคณะบัญชี ม.ศรีปทุม กับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ