สร้างความสุขและรอยยิ้มกับ “ดั๊บเบิ้ล เอ เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 115”

  ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆในกิจกรรม "เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 115" โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโป่งกระพ้อ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการ  ทั้งนี้พี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้ร่วมทำบุญในเดือนเกิดของตนเองด้วยการสมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์เสริมทักษะให้น้องๆอนุบาล พร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการที่สนุก สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยในชีวิตประจำวันกันอีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป