เชิญชม Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019 Interactive Kiosk

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดกิจกรรม Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019 Interactive Kiosk เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนในภูมิภาคด้วย จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ลาน Fashion Hall ชั้น 1


ทั้งนี้ ในงานจะมีการประสานเสียงขับร้องเพลง ‘พลังอาเซียน’ โดยกลุ่มนักร้องจากกรมประชาสัมพันธ์ การพูดคุยกับศิลปินจิตอาสา และ net idol รวมถึงการร่วมสนุกกับการเล่น Interactive Kiosk ที่เป็นการบันทึกวีดิทัศน์สั้นเพื่อ “say hello to ASEAN” ในรูปแบบของท่าน ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและโพสต์ลงบัญชีสื่อโซเชียลของตนเอง และระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562 จะมีการสุ่มเลือกชื่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 คนต่อเดือน เพื่อรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ จำนวน 2 ใบต่อหนึ่งผู้โชคดีอีกด้วย