ร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน ในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019

ร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน ในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จุดประกายมนต์เสน่ห์คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทยที่ผสานเป็นหนึ่งกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน "Today's Life Craft" ผ่านนิทรรศการ "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่ง ภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" ชวนลูกหลานชาวไทยเดินทางสู่เรื่องราวของงานหัตถศิลป์ไทยหลากหลายแขนง สัมผัสประสบการณ์องค์ความรู้จากงานศิลปหัตถกรรมที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม รวมถึงผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT ผ่านนิทรรศการจำลองเสมือนการเดินทางมาชื่นชม ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์แห่งแผ่นดินสยาม ในกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 พื้นที่

ครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2562 จัดแสดง ณ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม

ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 จัดแสดง ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ครั้งที่สาม ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 จัดแสดง ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

ครั้งที่สี่ ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 จัดแสดง ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SACICT Call Center 1289 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.sacict.or.th และ www.facebook.com/sacict