“ทีโอที” ร่วมภาคีเครือข่าย 105 องค์กร ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ทีโอที ร่วมกับภาคีเครือข่าย 105 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 10 

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บมจ.ทีโอที ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบทุจริต ทีโอที ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

ภายใต้แนวคิด " 1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณภาพ : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ" เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย 105 องค์กร ในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ทีโอที ได้รณรงค์สร้างวินัยภายในองค์กร ประกอบด้วย วินัยต่อตนเอง ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ วินัยต่อองค์กร ยึดมั่นในคุณธรรม/เคารพกฏกติกา และปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และวินัยต่อสังคมและประเทศ วินัยจราจร การลดปริมาณการใช้พลาสติก ตระหนักต่อ พรบ.การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนี้ ภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ทีโอที ได้สนับสนุนบริการ Leaseline Internet 50 Mbps สำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย และการร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้