อาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อผู้สูงอายุไทยคณาจารย์คุณภาพ สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ม.ศรีปทุม นำเสนอบทความทางวิชาการ "พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนวโน้มการเติบโตของที่พักเพื่อผู้สูงอายุ" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติฯDynamic สุดๆ สำหรับอาจารย์สาวสวยมากความสามารถ “โค้ชพี” หรือ อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นอกจากจะขยันในการสอนลูกศิษย์ที่น่ารักแล้วยังไม่หยุดนิ่งเรื่องการพัฒนาตนเองพร้อมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  ในครั้งนี้ ได้เขียนบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับปัญหาคนเกิดน้อย..คนตายช้า ทำให้เกิดวิกฤตในอนาคตกับสถานการณ์ของผู้สูงวัย ในหัวข้อเรื่อง "พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนวโน้มการเติบโตของที่พักเพื่อผู้สูงอายุ" และได้นำบทความเรื่องฯ ดังกล่าว เข้านำเสนอบทความทางวิชาการ ภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่4 ณ ห้องประชุม โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการหาทางออกด้านการสร้างที่พักและการออกแบบแก่ผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลด้านผู้สูงอายุ และ การศึกษาความต้องการ ปัจจัยในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์