เขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว จัดประชุมส่งเสริมการลงทุนในโตเกียว รุกร่วมมือญี่ปุ่นพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา เขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว ได้นำคณะผู้แทนเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดการประชุมส่งเสริมการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นกับเขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะจีน-ญี่ปุ่น


     ในระหว่างการประชุม นาย Gu Haidong เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตเซียงเฉิง ได้กล่าวแนะนำจากสองมุมมอง ได้แก่ การพัฒนาโดยรวมของเขตเซียงเฉิง และการวางแผนการก่อสร้างนิคมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะจีน-ญี่ปุ่น ในเขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความได้เปรียบของเขตเซียงเฉิงในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มของเมือง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และอีกมากมาย


     ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขตเซียงเฉิงได้ริเริ่มเปิดรับทรัพยากรจากญี่ปุ่น และสร้างแบบแผนกลยุทธ์ใหม่ ตลอดจนเปิดตัวนิคมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะจีน-ญี่ปุ่น ซึ่งวางแผนโดยสถาบันวิจัยโนมูระของญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 489 ตารางกิโลเมตร


     อาจกล่าวได้ว่า จุดประสานงานของเขตเซียงเฉิงในการดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่นได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว และจะทำหน้าที่เป็น "สะพาน" สำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเขตเซียงเฉิงกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนขยายขอบเขตของการส่งเสริมการลงทุนในเซียงเฉิง และดำเนินการส่งเสริมการลงทุนที่แม่นยำ โดย 8 โครงการแรกในเขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว เช่น โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-ญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือด้านซอฟต์แวร์ไอที และโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของสมาคมผู้ประกอบการญี่ปุ่น-จีน ได้เซ็นสัญญาเพื่อจัดตั้งบริษัทในนิคมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะจีน-ญี่ปุ่น ในเขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว


     นอกจากนี้ แผนกองค์กรของบริษัท Nomura Comprehensive Research Institute, Co., Ltd., รัฐมนตรี Tanazaki Jiabang และแขกอีก 4 ท่าน ได้เปิดตัวการอภิปรายแบบโต๊ะกลมว่าด้วยนิคมนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมต่างเชื่อมั่นว่า นิคมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะจีน-ญี่ปุ่น ในเขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว จะมุ่งเน้นบริษัทและบุคลากรคนเก่งของญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ โดยตัวแทนขององค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนที่งานนี้ด้วย


     ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น คณะผู้แทนเศรษฐกิจและการค้าของเซียงเฉิงยังได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทและสถาบันของญี่ปุ่นหลายแห่ง เช่น Japan AIRTECH Co. , Ltd., NEC Japan Electric Co., Ltd. และ Japan Trade Promotion Agency ทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความต้องการขององค์เหล่านี้ อันจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต