ทีโอที มอบความสุขลูกค้า TOT Privilege จัดกิจกรรมท่องเที่ยวซีเอสอาร์ @ TOT YoungClub

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.62 นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอที ได้จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์มอบความสุขสิทธิพิเศษลูกค้า TOT Privilege แทนความรู้สึกดีๆ ที่ลูกค้ามีให้ ทีโอที ตลอดมา 

โดยในครั้งนี้ ทีโอที ได้นำลูกค้าร่วมกิจกรรมโครงการ TOT Young Club ชุมชนเกาะหวาย ชุมชนหินตั้ง และชุมชนบ้านดง จ.นครนายก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม TOT CSR ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT มาพัฒนาสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อาทิ การแปรรูปไม้ไผ่ตง ซึ่งเป็นวัสดุที่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ สร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่า 

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภาษาของชาวไทยพวน และหัตถกรรมผ้าทอไทยพวน ที่ทอด้วยความปราณีต โดยเครื่องไม้เครื่องมือในอดีต เพื่ออนุรักษ์มิให้สูญหาย

ทั้งนี้ TOT Privilege ได้จัดกิจกรรมเพื่อลูกค้าคนพิเศษโดยลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมดีๆ ได้ที่ www.totprivilege.com หรือ แอดเป็นเพื่อนที่ Line@totpublic เพื่อรับข่าวสาร-ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทีโอที ... เพื่อนแท้ที่พร้อมดูแลคุณ