ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี! นิเทศ ป.โท ม.ศรีปทุม เปิดเวที “ดันสินค้าไทย...พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”นศ.นิเทศ ป.โท ม.ศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา เปิดเวที “ดันสินค้าไทย...พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”


นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี! หัวข้อ “ดันสินค้าไทย...พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง” วิทยากรโดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up Holding ที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ดันธุรกิจไทยไปจีนมากว่า 5 ปี ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


กำหนดการ

09.00 น.  ลงทะเบียน

09.30 น.  ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดสัมมนา

10.00 น.  คุณตั้ม อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up Holding

              ที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ดันธุรกิจไทยไปจีนมากว่า 5 ปี

              เขียนหนังสือเรื่อง “บุกตลาดจีนด้วยโซเชียลมีเดีย”

              - เรียนรู้ช่องทางการใช้ Appication จีน

              - เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์จีนด้วยตัวเอง

11.15 น. - เพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อยอดสู่ประเทศจีน

              - เพิ่มยอดขายได้หลายร้อยเท่าให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

              -จบสัมมนา-