9 ก.ค.62 นี้ ทำดีด้วยหัวใจ! ม.ศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"ชวนกันมาอิ่มบุญ ทำดีด้วยหัวใจ! กับกิจกรรม

"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"

ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

จัดโดย กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม