ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม พบปะหารือ ผอ.สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ


คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ (ที่2จากซ้าย)พร้อมด้วย อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม (ซ้ายสุด)และ อาจารย์อัตนัย สายรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบหารือ คุณดอกแก้ว กลางกัลยา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น กับ ศูนย์กฎหมายศรีปทุม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ณ สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้