กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานในพิธีฯ วางพวงมาลา ต่อจากนั้น ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 


รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับการจัดงานในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงรำ รำลึกพระคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ต่อด้วย พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมกตเวทิตาคุณรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ และ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ แก่บุคลากร ม.ศรีปทุม จำนวน 4 รางวัล ลำดับสุดท้ายเป็นการรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น๑ โซน A อาคาร๔๐ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก