ร้าน "Five Star Salam" มุ่งสร้างอาชีพชาวมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อพูดถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือ สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นั่นจึงถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะเกิดการว่างงาน และรายได้ที่ไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำสุด เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคใต้ด้วยกัน


มาวันนี้ ได้เห็นข่าวดีจากเครือซีพี ขยายธุรกิจห้าดาวเปิดร้าน Five Star Salam นอกจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องมุสลิมในท้องถิ่นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือนักศึกษาเข้ามาฝึกทักษะอาชีพและหารายได้เสริมควบคู่กันอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย


อ้างอิงที่มา : https://www.naewna.com/business/425011