9 เดือนรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าเป้า 12% ‘กองสลาก’ แชมป์

“สคร.” เผย 9 เดือนปีงบ 62 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินรวมกว่า 1.49 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 12% “สำนักงานสลากฯ” ขึ้นแท่นสูงสุด


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) จำนวน 149,335 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 15,503 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ตามเป้าหมาย


ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายมาจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีกำไรสุทธิและฐานะทางการเงินที่ดี โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายได้มาจากการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน


รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ณ ช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) ประกอบด้วย


1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้ 32,628 ล้านบาท

2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT นำส่งรายได้ 29,198 ล้านบาท

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำส่งรายได้ 18,924 ล้านบาท

4. ธนาคารออมสิน นำส่งรายได้ 16,538 ล้านบาท

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำส่งรายได้ 10,903 ล้านบาท


ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2562 สคร. จะสามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายทั้งปีที่ 168,000 ล้านบาท โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ ที่ สคร. จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 12% มีส่วนช่วยให้รัฐบาลมีสเถียรภาพและเกิดความยั่งยืนทางการคลัง


ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง