ลุ้นสนุก! ผลการประกวด “ดาว-เดือน และดาวจำแลง” SPU Freshy Day 2019ลุ้นกันสนุกมาก! สำหรับผลการประกวด “ดาว-เดือน และดาวจำแลง” SPU Freshy Day 2019 ผลดาวจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เดือนจากคณะนิเทศศาสตร์ และดาวจำแลงจากคณะศิลปศาสตร์ คว้ามงกุฎไปครองสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม SPU Freshy Day 2019 “ต้นกล้าศรีปทุม” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงเช้า น้องใหม่แต่ละคณะร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมประจำตึกต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้รอดซุ้ม เต้นและบูม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับช่วงกลางคืนในงาน Freshy Day & Night 2019 Colorful Festival น้องใหม่สนุกสนานกับการชมคอนเสิร์ตจากวง SPU BAND และยิ่งสนุกเร้าใจมากขึ้นกับศิลปินวง Jetset'er เจ้าของเพลงสุดฮิต อาทิเพลง11(ปีแสง)ทำให้น้องใหม่และรุ่นพี่คึกคักกันถ้วนหน้า   โดยสำหรับผลการประกวด ดาว-เดือน และดาวจำแลง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562 SPU Freshy Day 2019 รอบสุดท้าย มีรายละเอียดผลการประกวดดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นางสาวศศิกานต์ กนิษฐสุนทร ดาวจากวิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นางสาวจรินรัตน์ ทาสี ดาวจากคณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นางสาวสุวรรณา เพชรากุล ดาวจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รางวัลชนะเลิศเดือนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายอดิชาติ ลาวัณย์เสถียร เดือนจากคณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายภราดร แซ่หลี่ เดือนจากคณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดือนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายกันต์ธีร์ เจริญศรี เดือนจากวิทยาลัยนานาชาติ รางวัลชนะเลิศดาวจำแลงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ ชนัญชิดา เพชรา ดาวจำแลงจากคณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดาวจำแลงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ ปณต นาเจริญ ดาวจำแลงจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวจำแลงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ ธมนภัทร  เรืองศรี ดาวจำแลงจากคณะนิเทศศาสตร์ 


รางวัลพิเศษ รางวัล popular vote  1. นายพงศกร  เซี่ยงหย็อง เดือนจากคณะบริหารธุรกิจ 2 นางสาวนัทรลดา   เทศะบำรุง ดาวจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.กิติเดชภณ   เรืองศิริ  ดาวจำแลง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


รางวัลพิเศษ รางวัลขวัญใจ world star 1 นายภราดร แซ่หลี่  จากคณะศิลปศาสตร์ 2 นางสาวสุวรรณา  เพชรากุล จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน 3.ธมนภัทร  เรืองศรี จากคณะนิเทศศาสตร์ รางวัลพิเศษ ศิลปินฝึกหัด (ARTIST PROGRAM)

นายอดิชาติ ลาวัณย์เสถียร เดือนจากคณะนิเทศศาสตร์รางวัลพิเศษ ขวัญใจกองประกวด