ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดโครงการ “ลดพลาสติก ลดโลกร้อน” เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด 304 พลาซ่า บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และมอบบถุงผ้า ถุงกระดาษให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ภายในตลาด แทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งถุงผ้า ถุงกระดาษยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนและขยะในชุมชน ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน