ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมเสวนาในงาน Thai – Filipino Pen Friendอาจารย์ออสการ์ มารูเกซ มาลิคัด จูเนียร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเกรียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในงานเสวนาโครงการ Thai- Filipino Pen Friend : ความเหมือนที่แตกต่าง ณ ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562