เชิญสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน


ขอเชิญองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีที่ตั้งองค์กรและดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะเป็นองค์กรนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แจ้งขอขึ้นทะเบียนองค์กรและส่งผู้แทนองค์กรของท่านสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็น ‘กรรมการสุขภาพแห่งชาติ’ 

องค์กรภาคเอกชนที่สนใจ ขึ้นทะเบียนองค์กรและส่งผู้แทนสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์ “การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์” https://nhc.nationalhealth.or.th ตั้งแต่วันนี้ โดยระบบจะปิดรับใบสมัครเวลา 16:30 น.ของวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทร 02-832-9023-4 หรือ อีเมล nhcvote@nationalhealth.or.th
ความเห็นที่ 1
pimmy12

สาระความรู้ดีดีJoker123ที่มีประโยชน์