ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมโครงการ "OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า และร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงบนกระเป๋าผ้า โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยการนำถุงผ้าดิบมาสร้างสรรค์ลวดลายพร้อมกับข้อความให้กำลังใจ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ สำหรับให้ผู้ป่วยและประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยา เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยใช้พลังเครือข่ายที่มีความสามารถด้านศิลปะมาร่วมกันทำความดี น้อมนำพระราชปณิธานของพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดใช้ถุงพลาสติกและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ความเห็นที่ 1
pimmy12

กิจกรรมๆๆดีดีทำให้เด็กๆๆมีสมาธิ