PEA ผนึกกำลัง เอ็มจี สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าครอบคลุมทั่วประเทศ


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มร.จางไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ “Charging Network Development for Electric Vehicles” ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการ PEA เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท เอ็มจี รวมถึงตู้ชาร์จที่จะติดตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ 

PEA เตรียมความพร้อมรองรับรถ EV และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าและในครัวเรือน เตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเอ็มจี ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าตามครัวเรือนที่จำเป็น รวมถึงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น PEA จะส่งข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ที่มีอยู่เดิม 11 แห่ง และที่จะติดตั้งเพิ่ม 62 แห่ง 

ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเอ็มจี ที่มีระบบ i-Smart สามารถค้นหาและนำทางไปสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ได้ เอ็มจีจะให้ข้อมูลตู้ชาร์จของ เอ็มจี เพื่อให้ผู้ใช้ PEA VOLTA ซึ่งเป็น Application ของ PEA สามารถค้นหาตู้ชาร์จของเอ็มจีได้

ด้านการส่งเสริมและให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้าแก่ บริษัท เอ็มจี และลูกค้าของ เอ็มจี PEA เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันระหว่างภาคพลังงานและภาคยานยนต์ในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนัก และกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เอ็มจีเปิดตัว NEW MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของเอ็มจีอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์พลังงานทดแทนตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นรถที่โดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพ สมรรถนะ ความอัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำให้การใช้งานรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ “ง่าย” ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วประเทศ ปัจจุบันมียอดจองสะสมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คัน”

แหล่งข่าว : แหล่งข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA