ธอส. ปันน้ำใจมอบธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันทางการเงินที่มีพันธกิจในการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบตลอดมา ได้จัดพิธีเปิด “โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการออมเงิน และสร้างนิสัยในการใช้จ่ายให้กับน้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ CSR ของธนาคาร

คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย ผู้จัดการเขตพิษณุโลกและพนักงานสาขาในพื้นที่ ส่งมอบโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง โดยมีคุณประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 205,060 บาท สำหรับจัดตั้งธนาคารโรงเรียน พร้อมเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวทดลองเป็นพนักงานธนาคาร และฝึกฝาก-ถอนเงินได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถใช้บริการได้อย่างเป็นระบบเหมือนคนปกติทั่วไป 

น้องๆใช้บริการธนาคารโรงเรียน

ผู้บริหาร ธอส. เยี่ยมชมโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง

น้องๆดีใจได้เปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชี จำนวน 247 ทุน รวมเงินเป็น 24,700 บาท และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมน้องๆนักเรียนอีกด้วย

พี่ทีมงานธอส. ช่วยกันแจกอาหารกลางวันให้กับน้องๆ

ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก ธอส.ได้ในรายการ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.55 - 09.25 น. ช่อง 3SD (ช่อง28)