เปิดการใช้ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ขอเรียนเชิญงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เปิดการใช้ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (REDLIGHT CAMERA)

จะจัดขึ้น ในวันที่ศุกร์ 30 สิงหาคม 62 ช่วงเวลา 9.00น  ณ ศูนย์ควบคุมที่ บก.02(วิภาวดี) กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.)