“ทีโอที” มอบถุงยังชีพกับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโพดุล

เมื่อวันที่ 8 ก.ย 62 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและพนักงาน ภน.1.1 ,บภน.1.1(นว),บภน.1.1(พช),บภน.1.1(พจ) ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จำนวน 350 ถุง และน้ำจำนวน 350 โหล ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก พายุโพดุลบ้านทุ่งโพธ์ วังหลุม ดงตะขบ อ.ตะพานหิน เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ วัดทุ่งโพธิ์ร่วมกับคณะของ รมช เกษตร ร.อ ธรรมนัส พรหมเผ่า

ส่วนที่เหลือเขต 1 วันที่ 9.ก.ย 62 เวลา 9.00 น.ร่วมมอบถุงยังชีพกับอำเภอเมืองพิจิตรให้กับผู้เดือดร้อนบ้านสายคำโห้และแหลมยาง อ.เมืองพิจิตร จำนวน 300 ชุด โดยขณะนี้ได้ส่งให้อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอได้จัดส่งไปสถานที่มอบแล้ว

เขต 3 จัดส่งถุงยังชีพจำนวน 850 ชุดและน้ำดื่มจำนวน 850 โหล ไว้ที่ สนง.ทีโอที บางมูลนาก รอการแจ้งสถานที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก พื้นที่เขต 3