การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา จัดกิจกรรม "จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน"

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี Kick off กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” มีดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิช่างไทยใจอาสา ร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ลงพื้นที่ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 28 กันยายน 2562 บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 200 หลังคาเรือน วันที่ 29 กันยายน 2562 บ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 411 หลังคาเรือน โดยจะดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ อีก 7,000 หลังคาเรือน เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มีบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมฯครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • ช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” 
  • ชมรมวิศวกร ชมรมนักเรียนช่าง พนักงานช่าง ลูกจ้างแก้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  • “มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา” และ ภาคีเครือข่าย
  • นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารและสถาบันอาชีวศึกษาอีกหลายสถาบัน

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้

  • สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
  • ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
  • ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ความเห็นที่ 1
SUP

สุดยอดมากเลยค่ะ ขอบคุณแทนประชาชนด้วยนะคะ ► slotxo