ทำดีด้วยหัวใจ! ม.ศรีปทุมจิตอาสาบริจาคโลหิตกับ สภากาชาดไทยม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562ตามที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับบริจาคในแต่ละวันนี้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่สืบเนื่องจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ ซึ่งการบริจาคโลหิตให้เพื่อนมนุษย์เพื่อต่อชีวิต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภากาชาดไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสียสละต่อส่วนรวม ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิตกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้สำหรับกิจกรรมโครงการฯ นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริจาคเองอีกด้วย เพราะทำให้รู้สึกดี ได้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ ได้ทำทาน รู้สึกสุขใจเพราะได้ช่วยชีวิตผู้อื่น เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ในการต่อชีวิตที่ส่งผลให้ใครหลายๆ คน มีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไป