สำนักบริหารเขตใหม่ไหโข่วเจียงตงประกาศรับสมัครบุคลากรมากความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ


  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักบริหารเขตใหม่ไหโข่วเจียงตง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลไห่หนาน ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรมากความสามารถจากทั่วโลกรวม 35 ตำแหน่ง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและอัตลักษณ์บุคคล


     การวางแผนและการสร้างเขตใหม่เจียงตงถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ไห่หนาน) ในการก้าวขึ้นเป็นเขตนำร่องด้านการปฏิรูปอย่างครอบคลุม การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และการบริโภค รวมถึงเป็นเขตสาธิตการให้บริการด้วยการรับประกัน (service guarantee) ระดับชาติ


     สำนักบริหารเขตใหม่ไหโข่วเจียงตงให้บริการในรูปแบบ "หน่วยงานตามกฎหมาย + การดำเนินการทางตลาด" โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาและการก่อสร้าง การดำเนินงานและการบริหาร การดึงดูดการลงทุนและนวัตกรรมทางสถาบันของเขตใหม่เจียงตง นอกจากนั้นยังเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานไหโข่ว เพื่อการดำเนินงานอย่างครบวงจร


     เพื่อให้สอดคล้องกับงานของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองไหโข่วและเทศบาลเมืองไหโข่ว ทางสำนักบริหารเขตใหม่ไหโข่วเจียงตงได้ตัดสินใจเปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ระบบจัดจ้างบุคลากรที่มีองค์กรและตลาดเป็นศูนย์กลาง และทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


     บุคลากรจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเมืองไหโข่วอย่างน้อยสามเท่า นอกจากนั้นยังมีประกันสังคมและกองทุนที่อยู่อาศัย (ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการคลอดบุตร ประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และกองทุนที่อยู่อาศัย) โดยจ่ายเต็มจำนวนตามกรมธรรม์ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถยื่นเรื่องขอเงินอุดหนุนเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ และจ่ายค่าเทอมบุตรได้ด้วย


     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทางออนไลน์ ด้วยการส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.ตามเวลาประเทศจีน สำหรับใบสมัครที่ส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ เช่น ตำแหน่งงานและเงื่อนไขการรับสมัคร สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 


     ดูข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://mp.weixin.qq.com/s/vkXqXA42Qar431NoqSyAqg หรือติดตามบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการที่ "Haikou Jiangdong Release"


     ที่มา: สำนักบริหารเขตใหม่ไหโข่วเจียงตง


     ลิงก์รูปภาพ:

     http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=349538


     AsiaNet 81389